Příprava grafiky pro digitální tisk

Autor admin acount on July 5, 2010 | Print | Bookmark

Technologie používané v digitálních tiskových strojích přinášejí v neposlední řadě i určité limity, které je dobré respektovat již v okamžiku návrhu dokumentu.

Formát tiskového archu

Maximální formát tiskového archu je 325 x 480 mm. Potisknutelný formát je o něco menší, 315 x 470 mm. To je plocha, do které se ale musí vejít i případné ořezové značky a přídavky při tisku na spad (spadávka). Při tisku dokumentu, který se na arch vejde s bezpečnou rezervou, si nemusíme s ořezovými značkami dělat starosti. Kde se ale samotný dokument svými rozměry blíží maximální potisknutelné ploše, tam mohou zapnuté ořezové značky vysunout jeho část (nebo krajní ořezové značky) mimo oblast tisku. V takovém případě je výhodnější připravit si vlastní ořezové značky jako tisknutelnou součást v obrazové části archu a PostScriptový nebo PDF soubor vytisknout nebo vyexportovat v nastavení bez ořezových značek. Je nutné počítat s tím, že například při tisku dvou stránek A4 na jednom archu se musí s místem hospodařit opatrně - stránky mají na archu malou volnost v umístění.

Další omezení je třeba respektovat při návrhu layoutu tiskoviny. Nejčastějším požadavkem je nepoužívat velké jednobarevné plochy nebo přechody. Nejvíce potíží při tisku přinášejí šedé plochy, problematické jsou také hnědo - červené plochy. Univerzálně použitelným trikem je umístit na pozadí strukturu, potom vypadají tisky velmi dobře.

Kategorie: příprava dat pro digitální tisk

Poslední změna August 2, 2010 with 8027 views