Laminování

Autor admin acount on August 20, 2010 | Print | Bookmark

V tomto článku se píše o laminaci - laminování tiskovin. Jedná se tedy o laminaci papíru. Laminování je však teké postup, kdy prosycováním tkaniny pojivem vzniká kompozitní díl. Tkaninou je zpravidla skelná tkanina a pojivem epoxidová pryskyřice. Pryskyřice se před zpracováním musí smíchat s tvrdidlem. Po vytvrzení pojiva vznikne díl, kombinující vlastnosti obou materiálů - kompozit. (více informací o laminování)

Laminování je pokrytí povrchu tiskoviny polypropylenovou či polyesterovou fólií. Takto upravený povrch má vysokou mechanickou odolnost a dobře odolává vlhkosti. Vyžadujeme-li vodotěsnost, musí film přesahovat okraje papíru, a dojde k tzv. zakapsování - laminace do kapes.
Polypropylenová či polyesterová fólie může mít různou tloušťku a může být lesklá nebo matná.

"Laminovat lze za tepla nebo za studena. Zadavatele nemusí rozdíl mezi oběma způsoby dopodrobna zajímat, protože výsledný efekt je v obou případech většinou pro laika k nerozeznání. Některé rozdíly mezi laminováním za tepla a za studena však mohou ovlivnit cenu a především rychlost zpracování zakázky."

Laminace za tepla

Laminování za tepla probíhá při teplotách v rozmezí 90°C - 120°C. text se připravuje

zalaminovaný papír zalaminovaný papír laminátor foliant

Laminace za studena

Laminaci za studena můžeme rozdělit na suchou a mokrou. Při suché laminaci se používá samolepící fólie, která se na potištěný papír lepí tlakem pracovního válce laminátoru. Laminátory bývají jak elektrické, tak "ruční", kdy se laminovací fólie nanáší otáčením kliky. Suchá cesta umožňuje jak jednostrannou, tak oboustrannou laminaci, je však výrazně pomalejší než mokrá laminace. Díky nízké rychlosti a vyšší ceně se tento způsob laminace používá při konečné úpravě digitálních tisků (laserových i inkoustových).
Princip mokré laminace je používán zejména ve větších tiskařských provozech (ofsetové tiskárny, rotačky,...). V tomto případě fólie přímo nelepí a mezi ni a papír je ještě před tlakovým válcem nanášena vrstva disperzního lepidla. Při tomto procesu papír někdy vlhne a po laminování má tendenci se kroutit se.

Přílohy

Kategorie: finalizace tiskovin

Poslední změna January 26, 2011 with 7733 views