Digitální tisk

Autor admin acount on August 2, 2010 | Print | Bookmark
Digitálním tiskem rozumíme technologie, kdy je počítač (grafická stanice) spojen přímo s tiskovým strojem a mezi souborem v počítači a vytištěným dokumentem neexistuje žádný polotovar, jako je film nebo tisková deska.

Má-li někdo laserovou tiskárnu, tak svým způsobem také tiskne digitálně, to jest, jeho výpočetní technika je zapojena přímo na tiskový výstup. Stejně tak řada kopírovacích strojů byla již dříve propojena přímo s počítači a umožňovala více či méně zdařile tisknout motivy z obrazovek počítačů. Musíme však důsledně rozlišovat, kam podobné tiskové výstupy patří. Jestliže se na jedné straně vyskytují téměř dokonalé výjezdy z ofsetových tiskáren, které dokázaly a dokáží tisknout libovolně veliké náklady (ale zdůrazněme „veliké"), pak tisky z laserových tiskáren a kopírek, byť připojené přímo na počítače, slouží skutečně jenom k zlepšení firemní kultury a její korespondence a komunikace s okolím.

Digitální tisk proto není jenom technická záležitost, ale souvisí s vyčleněním určitého významného segmentu tiskového trhu, který jej potřebuje a kde naprosto vyhovuje svojí kvalitou a nabízí možnosti specifické právě pro tento segment. Pojem digitální tisk tedy popisuje spíše svého odběratele, zákazníka, než aby popisoval, které zařízení si toto oslovení zaslouží. Můžeme tedy zjednodušeně říci, že digitální tisk začíná tam, kde končí možnosti zařízení pokrývajících pouze vlastní potřebu provozovatele, a naopak, jeho možnosti končí v okamžiku potřeby plošného pokrytí velké a četné skupiny odběratelů. Řeší tedy problém nekvality malých nákladů a zbytečnost velkých, i když dobře vytištěných nákladů klasického tisku. To znamená, že digitální tisk nabízí řešení tam, kde žádná z obou technologií nevyhovuje stoprocentně.

Největšími výhodami digitálního tisku jsou zcela jistě rychlost (tedy minimální doba potřebná ke zpracování zakázky) a také nízké celkové náklady při tisku malého množství kusů (v porovnání s klasickým ofsetovým tiskem). Dalším zajímavým aspektem digitálního tisku je fakt, že je stejně efektivní tisknout stejné stránky za sebou, jako stránky různé. Toho využívá takzvaná "personalizace" dokumentů, kdy je možné na každém jednotlivém výtisku použít specifický text nebo obrázek (například jméno nebo fotografii obličeje, případně logo firmy).

Možnost tisknout efektivně bezprostředně za sebou různé stránky znamená ale ještě jednu podstatnou a hojně využívanou výhodu. Tou je tisk mnohastránkových dokumentů v několika kusech. Pokud budete tisknout 10 000 stejných letáků, možná vás ani nenapadne využít digitální tisk a objednáte vytištění raději v klasické ofsetové tiskárně. Pokud ale budete chtít vytisknout barevně stostránkovou příručku v deseti exemplářích, ofset na to bude krátký. Pro digitální tiskový stroj však budou obě zakázky přibližně stejně náročné. To také nabízí možnost tisknout podobné materiály pouze v počtu, který potřebujete, a dotiskovat jednotlivé kusy podle potřeby. Pokud hovoříme například o příručce (návodu k použití) dodávané k automobilu, jehož se prodá ročně 50 nebo méně kusů, jsme u typického příkladu využití digitálního tisku.

Kategorie: digitální tisk

Poslední změna August 2, 2010 with 5063 views